matomo

Anslutning: Anslut en grupp till OVPN

När man ansluter en grupp till OVPN så går man till Anslutning-vyn. Där finns det möjlighet att välja:

  • vilken grupp som ska anslutas
  • vart gruppen ska ansluta (någon specifik VPN-server alternativt att OVPNboxen ansluter till den bästa)
  • om gruppen ska ansluta med någon tilläggstjänst
  • samt om killswitch ska vara aktiverat eller inaktiverat för gruppen

OVPNbox - anslut ny grupp