matomo

OVPNbox

Installera OVPNbox på valfri enhet

Diskbilden för OVPNbox är borttagen och ingen ny diskbild kommer att släppas. Vi rekommenderat istället att man köper Vilfo om man är intresserad av en VPN-router. Den första ...

Läs artikel »
Anslutning: Anslut en grupp till OVPN

När man ansluter en grupp till OVPN så går man till Anslutning-vyn. Där finns det möjlighet att välja: vilken grupp som ska anslutas vart gruppen ska ansluta (någon specifik VPN-server alternativt at...

Läs artikel »
Anslutning: Information om ansluten grupp

När en grupp väl har anslutits får man realtids information om trafikförbrukningen som gruppen konsumerar. Man får även se: vilken server gruppen har anslutits till vilken IP-adress samtliga enheter ...

Läs artikel »
Statistik: historisk trafikförbrukning för grupper

Det går att se historisk trafikförbrukning för anslutna grupper, vilket görs genom att klicka på Statistik-fliken i menyn. Det går att se trafikförbrukningen den närmsta dagen, veckan samt månaden. ...

Läs artikel »
Enheter: sortera enheter utan grupp

I Enheter-vyn finns det extremt mycket funktionalitet. Bland annat listas samtliga enheter som OVPNboxen har delat ut IP-adresser till, under titeln Enheter utan grupp. Dessa enheter kan man döpa om o...

Läs artikel »
Enheter: visa samtliga enheter i grupp

I Enheter-vyn listas samtliga grupper som har skapats, samt alla osorterade enheter. Det går att: redigera enheters namn pausa skyddet för en enhet temporärt aktivera skyddet för enheter flytta enhet...

Läs artikel »
Enheter: lägg till en enhet manuellt

I Enheter-vyn visas endast enheter i grupper, samt enheter som OVPNboxen har delat ut en IP-adress till. Om du har enheter i ditt nätverk där du har angivit en manuell IP-adress direkt kommer dessa in...

Läs artikel »
Enheter: pausa skydd för en specifik enhet

Om du önskar att temporärt pausa en enhets skydd kan du klicka på Låsikonen för den enheten. Istället för att vara skyddad bakom OVPN kommer den enheten då att använda din vanliga internetuppkoppling ...

Läs artikel »
Enheter: aktivera skydd för enhet

Om du har pausat skyddet för en enhet kan du aktivera det igenom genom att klicka på ikonen som ser ut som ett öppet hänglås. ...

Läs artikel »
Enheter: döp om enhet

Det går att döpa om en enhet genom att klicka på ikonen som ser ut som en penna. ...

Läs artikel »
Enheter: flytta enhet till en annan grupp

Om du har placerat en enhet i en grupp, men vill flytta den till en annan kan du klicka på ikonen som ser ut som flera personer. ...

Läs artikel »
Enheter: ta bort enhet från grupp

Om du vill ta bort en enhet helt och hållet från en grupp kan du klicka på ikonen som ser ut som en papperskorg. Enheten kommer då så småningom att hamna under Osorterade enheter. För att enheten ska ...

Läs artikel »
Portar: skapa en ny portbefordran

Under Portar-fliken hanteras all administration relaterat till portbefordringar. Samtliga skapade portbefordringar listas tydligt i en tabell. För att kunna göra portbefordran för en enhet måste enhe...

Läs artikel »
Trådlöst: hantera det trådlösa nätverket

Det går att hantera samtliga inställningar relaterade till det trådlösa nätverket genom att klicka på Trådlöst i menyn. Nätverksnamnet är som standard OVPN.se och kör 2.4 Ghz. Lösenordet till det tråd...

Läs artikel »
Fabriksåterställ din box

Det kan finnas flera anledningar att fabriksåterställa sin box. Du kan enkelt göra det på en av två sätt.Återställ via pfSenseFör att nå pfSense-menyn så går du till https://ovpnbox.com:444. När du v...

Läs artikel »
Uppdatering av OVPNbox

Stegen för att uppdatera boxen till senaste versionen är följande: Koppla ned samtliga anslutna grupper.Ladda ner Putty eller annat SSH-program om du har Windows och starta programmet.SSHA:a till b...

Läs artikel »