matomo

Förklaring: Rotera nyckelpar

Även om vår mobilapp automatiskt byter ut nycklar så kan du även byta ut dem manuellt.

Genom att klicka på Rotera nyckelpar kommer ditt nuvarande nyckelpar att ersättas med ett nytt, oavsett det intervall som ställts in för den automatiska nyckelförnyelsen.