matomo

Spara $460 + en OVPN-tshirt som bonus vid köp av treårsabonnemang
Frånkopplad

Förnyat abonnemang/tilläggstjänst men syns inte i klienten

Om du har förnyat ditt abonnemang eller köpt en tilläggstjänst, samtidigt som du har klienten öppen, behöver du avsluta klienten och starta den igen för att den ska registrera att något nytt har hänt på ditt konto.