matomo

Förklaring: visa notifikationer

OVPNs klient kan skicka systemnotiser beroende på vad som sker.

Denna notiser hanterar event såsom när en anslutning lyckas, en nedkoppling sker eller om killswitchen aktiveras. 

Visa notifikationer aktiveras/inaktiveras under fliken Inställningar i klienten.