matomo

Förklaring: killswitch

OVPNs klient innehar en funktion som är döpt till killswitch. Killswitch är en garanti för att du aldrig skickar någon trafik osäkert utifall att anslutningen till OVPN förloras.

Om anslutningen till OVPN förloras så inaktiveras din internetanslutning automatiskt vilket medför att ingen trafik skickas från din dator.

Killswitch aktiveras/inaktiveras under fliken Inställningar i klienten.