matomo

Förklaring: DNScrypt

OVPNs klient möjliggör användandet av DNScrypt tillsammans med DNS-servrar som OVPN driftar. DNScrypt rekommenderas att användas då det motverkar MITM-attacker (Man in the Middle-attacker) för DNS-anrop.

DNScrypt aktiveras/inaktiveras under fliken Inställningar i klienten.