matomo

Återställ killswitch

Om du inte har någon internetanslutning medan/efter att du har använt OVPN-klienten så är det möjligt att killswitchen har låst sig. Du kan stänga av killswitchen genom följande steg.

Windows:

 1. Öppna Kommandotolken som administratör (Kör som Administratör)
 2. Skriv: netsh advfirewall reset

Killswitchen är återställd, och du har nu internetåtkomst.

Mac:

 1. Öppna Terminalfönstret
 2. Skriv sudo pfctl -d
 3. Ange ditt lösenord för datorn om du blir tillfrågad om det

Killswitchen är återställd, och du har nu internetåtkomst.

Ubuntu:

 1. Öppna Terminalen
 2. Skriv följande:
  iptables-save | grep -v 'ovpn.se' | iptables-restore
  ip6tables-save | grep -v 'ovpn.se' | ip6tables-restore

  iptables-save | grep -v 'ovpn.com' | iptables-restore
  ip6tables-save | grep -v 'ovpn.com' | ip6tables-restore

Killswitchen är återställd, och du har nu internetåtkomst.