matomo

Klient

Förklaring: killswitch

OVPNs klient innehar en funktion som är döpt till killswitch. Killswitch är en garanti för att du aldrig skickar någon trafik osäkert utifall att anslutningen till OVPN förloras. Om anslutningen ti...

Läs artikel »
Förklaring: förhindra DNS-läckor

OVPN:s klient innehar en funktion för att säkerställa att inga DNS-läckor uppkommer. Klienten byter så att samtliga nätverksadaptrar installerade på din enhet använder OVPN:s DNS-servrar som inte lagr...

Läs artikel »
Förklaring: automatisk anslutning

OVPNs klient innehar funktionalitet för att ansluta till OVPN direkt när klienten startas. Detta medför att man slipper manuellt välja att ansluta när klienten startas. Automatisk anslutning aktiv...

Läs artikel »
Förklaring: tydlig bekräftelse vid anslutning

OVPNs klient innehar funktionalitet för att tydligt visa att man har blivit ansluten. Den tydliga bekräftelsen aktiveras/inaktiveras under fliken Konto i klienten. Om man inaktiverar bekräftelsen komm...

Läs artikel »
Förklaring: minimera till aktivitetsfältet

OVPNs klient innehar funktionalitet för att minimera klienten till aktivitetsfältet. Detta medför att när man minimerar klienten så kommer den fortfarande köra och finnas tillgänglig som en ikon. M...

Läs artikel »
Förnyat abonnemang/tilläggstjänst men syns inte i klienten

Om du har förnyat ditt abonnemang eller köpt en tilläggstjänst, samtidigt som du har klienten öppen, behöver du avsluta klienten och starta den igen för att den ska registrera att något nytt har hänt ...

Läs artikel »
Förklaring: anslut via TCP 443

OVPNs klient innehar funktionalitet för att ansluta till våra servrar via TCP på port 443. Standardinställningen är att ansluta via UDP på port 1194. TCP 443 är dock endast applicerbart på standardtjä...

Läs artikel »
Kontrollera att killswitch fungerar

För att kontrollera att killswitchen fungerar som den ska så kan du simulera en situation där killswitchen aktiveras. Du kan göra detta på följande sätt. Windows: Starta OVPNAnslut till en valfri...

Läs artikel »
Återställ killswitch

Om du inte har någon internetanslutning medan/efter att du har använt OVPN-klienten så är det möjligt att killswitchen har låst sig. Du kan stänga av killswitchen genom följande steg. Windows: Ö...

Läs artikel »
Förklaring: skicka anonym användningsdata

Denna inställning tillkom i version 1.1.6 och är som standard inaktiverad. För att kunna förbättra klienten finns det en inställning som skickar anonym användningsinformation till oss på OVPN så att v...

Läs artikel »
Fungerar klienten på Ubuntu 17.04?

Ubuntu 17.04 introducerade många förändringar. Till följd av dessa ändringar fungerar inte OVPN-klienten som den ska på Ubuntu 17.04. Klienten kräver Ubuntu 18.04 eller nyare som operativsystem....

Läs artikel »
Förklaring: IPv6

Med OVPN har du möjlighet att tunnla över IPv4 och IPv6. Notera att vissa typer av enheter har inte stöd för IPv6 vilket medför att anslutningen till OVPN misslyckas om IPv6 är aktiverat. Tunnling ...

Läs artikel »
Förklaring: kör vid uppstart

Klienten innehar funktionalitet att starta automatiskt när datorn sätts på. Klienten väntar i upp till två minuter för att kolla om en internetförbindelse finns - och isåfall startas klienten. Om inge...

Läs artikel »
Förklaring: Killswitch misslyckades

OVPN klienten har en inbyggd killswitch som automatiskt kapar din internetanslutning om du har några läckor. Om du är ansluten via klienten och lampan för killswitchen lyser gul med texten misslyc...

Läs artikel »
Förklaring: kompression

Kompression kan öka din internethastighet när du är ansluten till OVPN. Däremot så finns det några säkerhetsproblem med att ha kompression aktiverat och man besöker hemsidor över HTTP. Du kan akti...

Läs artikel »
Förklaring: visa notifikationer

OVPNs klient kan skicka systemnotiser beroende på vad som sker.Denna notiser hanterar event såsom när en anslutning lyckas, en nedkoppling sker eller om killswitchen aktiveras. Visa notifikationer akt...

Läs artikel »
Förklaring: aktivera stöd för skärmskalning​​

OVPNs klient har stöd för att anpassa sig till skärmar som har hög skärmupplösning (så kallat retina eller hög DPI). Denna inställning är aktiverad som standard men om man har zoom inställd på datorn ...

Läs artikel »
Legacy-klienter

I vissa fall har vår klient inte stöd för äldre operativsystem. För att kunna använda vår klient på dessa system måste du installera en äldre version av klienten. Du hittar dessa här: MacOS/OS X OS ...

Läs artikel »
Förklaring: Möjliggör streamingtjänster

Streamingtjänster såsom Netflix, C More och andra tvingas av sina upphovsrättsskapare att blockera VPN-tjänster samt låsa materialet till vissa länder. Med OVPN så kan du kringgå denna blockering g...

Läs artikel »