matomo

Spara $460 + en OVPN-tshirt som bonus vid köp av treårsabonnemang
Frånkopplad

Antal tillåtna anslutningar

Antal anslutna enheter avser det totala antalet enheter en användare kan ha anslutna till OVPN samtidigt. Varje kund börjar med 4 enheter från början.

Förutom dessa 4 enheter, ökar antal tillåtna enheter med 1 för varje år du har prenumererat på OVPN. Det betyder att genom att köpa ett årsabonnemang kommer du istället kunna ansluta 5 enheter samtidigt istället för 4.

Enhetshöjningen är kumulativ, vilket innebär att om du har prenumererat under en längre period kommer din enhetsräknare att höjas ytterligare. Ökningen gäller även månads- och halvårsabonnemang. När den totala abonnemangstiden överstiger 12 månader ökar den med 1 var 12:e månad du har prenumererat på OVPN.

Antal enheter som du tillåts ansluta med samtidigt visas på instrumentpanelen när du är inloggad.