matomo

DNS läcka med OVPN-klienten i Windows

Det finns flera anledningar till varför du får en DNS-läcka med OVPN-klienten. En av de vanligaste anledningarna är att du använder en applikation så som Avast eller AVG.

OVPN-klienten har två inställningar för att förhindra DNS-läckor. Den första är Förhindra DNS-läckor, och den andra heter DNScrypt. Genom att aktivera båda dessa funktioner så kan du undvika de flesta DNS-läckor. Du kan aktivera båda dessa funktioner under Konto i klienten.

Något annat som kan orsaka DNS-läckor är Firefox. Firefox har en funktion som heter DNS-over-HTTPS. För instruktioner om hur du inaktiverar det i Firefox så kan du läsa igenom denna artikel: https://www.ovpn.com/sv/faq/felsokning/dns-lacka-med-firefox