matomo

Spara $460 + en OVPN-tshirt som bonus vid köp av treårsabonnemang
Frånkopplad

OVPN påbörjar WireGuard®-beta

David Wibergh, om Nyheter & uttalanden

WireGuard är ett nytt VPN-protokoll som använder moderna krypteringsalgoritmer som är säkra och resurseffektiva vilket leder till snabbare hastigheter än andra VPN-protokoll. När vi tidigare har testat våra OpenVPN-servrar har vi kunnat mäta ungefär 2 Gbit/s per server under full belastning. Med WireGuard lyckas vi nå hela 4 Gbit/s med samma hårdvara eftersom WireGuard är betydligt mer resurseffektivt än OpenVPN.

Nedan är en graf från WireGuards hemsida på tester de har genomfört:

Det är inte bara våra VPN-servrar som klarar av att kryptera i högre hastighet - utan även enheter som man ansluter till VPN-servrarna. Routrar och mobiler har generellt sett varit för svaga för att kunna leverera bra hastigheter med OVPN - men det ändras nu med WireGuard.

WireGuard var dessutom byggt med roaming i åtanke, vilket medför att man inte ens märker på mobilen när man går från Wi-Fi till 4G. Anslutningen till VPN-servrarna sker blixtsnabbt, istället för de 20-40 sekunderna som OpenVPN kan ta.

Öppet betatest

Vi kan alltså med andra ord konstatera att vi är väldigt nöjda och imponerade av de interna WireGuard-testerna vi har utfört det senaste halvåret. Vi är så pass nöjda att vi har valt att lansera ett öppet betatest för samtliga kunder som önskar testa WireGuard.

Till att börja med har vi driftsatt WireGuard på våra VPN-servrar i Göteborg, samt de nya VPN-servrarna i Sundsvall. Efter att vi har mottagit feedback och eventuellt genomfört förändringar kommer vi att driftsätta WireGuard på fler och fler datahallar tills dess att det finns tillgängligt i samtliga datahallar vi närvarar i. Det kommer därav vara en period av ökade driftstopp de kommande månaderna då vi inte ser ett behov av att drifta separata servrar för WireGuard, utan vi kör både WireGuard och OpenVPN på samma servrar.

Vi har byggt in stöd för att möjliggöra streamingtjänster samt för att göra portvidarebefordringar. Publik IPv4 och Multihop är ännu inte tillgängliga i WireGuard, men vi planerar att bygga in stöd för det i framtiden. Så småningom kommer WireGuard även att inkluderas i vår klient för Windows, macOS och Ubuntu men i dagsläget rekommenderar vi den officiella klienten i våra WireGuard-guider.

Tveka inte att kontakta oss om du upplever några problem när du testar. Vi kommer under den nästkommande tiden att utöka vår FAQ med information och tips när det kommer till Wireguard.


WireGuard är ett registrerat varumärke av Jason A. Donenfeld.

David Wibergh