matomo

Støtter dere videresending av porter?

Ja, kan du åpne opptil syv porter. Gå til Innstillinger-siden og klikk på Port Forwarding. Når du åpner en port, kan du velge om den skal være en TCP-, UDP- eller TCP-og UDP-port.

OVPN supports port forwarding


Merk deg at du bare kan åpne en port mellom 49152 og 65535. Hvis du trenger å bruke en port under 49152, må du bruke Public IPv4 add-on.