matomo

Forklaring: Advarsel om lukket klient

Et varsel i nettleseren vises hvis stasjonære klient blir slått av.