matomo

Hvordan velger jeg hvilket land jeg vil koble meg til i mobilappen?

Kontroller først at du ikke er koblet til OVPN.

Som standard utfører OVPN-mobilappen noen nettverksmålinger for å sjekke hvilken server som er den beste å koble seg til. Hvis du foretrekker å velge et område du vil koble til manuelt, klikker du på boksen nederste i appen som sierVelg region du vil koble til.

Dette viser en ny meny med en liste over alle OVPNs regioner. På høyre side av skjermen ser du forsinkelsen til forskjellige regioner (lavere er bedre, høyere er verre) for å gjøre det lettere å finne et område som er nærmere deg.

Når du har funnet et område du vil koble til, velger du det bare fra listen og klikker deretter på OVPN-logoen på tilkoblingsskjermen for å koble til den.