matomo

Forklaring: Regenerer nøkkel

Mens mobilapplikasjonen erstatter nøkler automatisk, er det også mulig å regenerere nøkler manuelt. 

Ved å klikke på Forny nøkkel, vil ditt nåværende nøkkelpar erstattes av et nytt, uansett hvilket intervall som er angitt for automatisk nøkkelregenerering.