matomo

Kontroller at killswitch fungerer som tiltenkt

For å bekrefte at killswitch fungerer som den skal, kan du simulere en situasjon der killswitch skal aktiveres. Du kan gjøre dette på følgende måte:

Windows:

 1. Start OVPN
 2. Koble til en server
 3. Åpne Oppgavebehandling
 4. Finn prosessen OpenVPN Daemon
 5. Lukk prosessen OpenVPN Daemon

Killswitchen er nå aktiv, og du vil ikke ha en Internett-tilkobling. Hvis du vil gjenopprette killswitch og internett-tilkobling, lukker du ganske enkelt klienten som normal.

Mac:

 1. Start OVPN
 2. Koble til en server
 3. Åpne Oppgave-monitor
 4. Finn prosessen OpenVPN
 5. Velg for å lukke prosessen
 6. I neste vindu, velg alternativet tving avslutning

Killswitchen er nå aktiv, og du vil ikke ha en Internett-tilkobling. Hvis du vil gjenopprette killswitch og Internett-tilkobling, lukker du ganske enkelt klienten som normal.