matomo

Sommertilbud - Spar :penger + gratis OVPN-t-skjorte når du kjøper abonnement for tre år
Frakoblet

Forklaring: Wintun

VPN-tilkoblinger som OpenVPN og WireGuard bruker virtuelle nettverkskort for å opprette en forbindelse. Den brukes til å etablere en bro mellom to forskjellige nettverk, som tillater kommunikasjon mellom dem. Som standard bruker OpenVPN TAP-Windows Adapter V9.

TAP-adapteren kan forårsake problemer for noen folk på grunn av måten OpenVPN bytter pakker med TAP-adapteren, noe som kan føre til at flaskehalser oppstår, noe som igjen kan føre til hastighetsbegrensninger selv om prosessoren din i teorien burde kunne kryptere/dekryptere internettrafikk raskere enn den gjør i dag.

Wintun er et nytt virtuelt adapter opprinnelig designet for bruk med WireGuard, og er mye lettere og i noen tilfeller mer effektivt enn TAP-adapteren som tidligere var i bruk for OpenVPN. Fra og med OpenVPN 2.5, kan OpenVPN opprette en forbindelse ved hjelp av både Windows TAP-adapter og Wintun-adapter, slik at brukerne kan velge en  som fungerer best for dem.

Vi anbefaler å bruke Wintun-adapteren når det er mulig.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig på Windows.