matomo

Sommertilbud - Spar :penger + gratis OVPN-t-skjorte når du kjøper abonnement for två år
Frakoblet
IP-adresse

18.208.187.128

Internett-leverandør
us

Amazon Technologies Inc.

Ikke sikker

Internett-leverandøren din kan overvåke hva du gjør på nettet.

Forklaring: Minimer til systemstatusfeltet

ET-OVPN-klienten har en funksjonalitet som minimerer klienten til systemstatusfeltet. Dette betyr at hvis du minimerer klienten, vil den fortsette å kjøre og være tilgjengelig som et lite ikon i systemstatusfeltet. 

Minimimer til systemstatusfelt-funksjonalitet kan aktiveres/deaktiveres fra Innstillinger-kategorien i klienten.