matomo

Forklaring: Minimer til systemstatusfeltet

ET-OVPN-klienten har en funksjonalitet som minimerer klienten til systemstatusfeltet. Dette betyr at hvis du minimerer klienten, vil den fortsette å kjøre og være tilgjengelig som et lite ikon i systemstatusfeltet. 

Minimimer til systemstatusfelt-funksjonalitet kan aktiveres/deaktiveres fra Innstillinger-kategorien i klienten.