matomo

Forklaring: Aktiver varslinger

OVPNs skrivebordsklient kan vise varsler basert på hendelser som oppstår.

Det varsler kan handle om hendelser som tilkoblinger, frakoblinger eller hvis killswitch aktiveres.

Det er mulig å aktivere/deaktivere varsler under kategorien Innstillinger i klienten.