matomo

Klient

Forklaring: Killswitch

OVPN-klienten har en funksjonalitet som kalles Killswitch, som garanterer at ingen trafikk blir ukryptert hvis du skal - når som helst - miste forbindelsen til OVPN. Hvis tilkobling...

Les artikkelen »
Forklaring: Forebygge DNS-lekkasjer

The OVPN-klienten har en funksjonalitet for å sikre at ingen DNS-lekkasjer oppstår. Klienten endrer innstillingene for alle tilgjengelige nettverkskort på enheten slik at datamaskinen bruker OVPNs DNS...

Les artikkelen »
Forklaring: DNScrypt

The OVPN-klienten lar deg bruke DNScrypt sammen med DNS-serverne som OVPN opererer. DNScrypt anbefales å bruke som det bidrar til å hindre MITM (mann i midten)-angrep for DNS-samtaler. Den DNScrypt ...

Les artikkelen »
Forklaring: koble til OVPN når klienten starter

Vår OVPN-klient har en funksjonalitet for å koble til OVPN direkte når klienten startes. Dermed må du ikke manuelt velge å koble til ved oppstart av klienten. Den automatiske tilkoblingen kan aktive...

Les artikkelen »
Forklaring: Vis detaljert melding ved tilkobling

OVPN-klienten har en funksjonalitet for å vise en detaljert melding når du er koblet til klienten. Denne funksjonaliteten kan aktiveres/deaktiveres fra kategorien Innstillinger i klienten. Hvis du er ...

Les artikkelen »
Forklaring: Minimer til systemstatusfeltet

ET-OVPN-klienten har en funksjonalitet som minimerer klienten til systemstatusfeltet. Dette betyr at hvis du minimerer klienten, vil den fortsette å kjøre og være tilgjengelig som et lite ikon i syste...

Les artikkelen »
Jeg har fornyet abonnementet/tillegget, men kan ikke se det i klienten.

Hvis du har fornyet abonnementet eller kjøpt et tillegg mens klienten kjørte, må du lukke og starte klienten på nytt for at fornyelsen skal aktiveres på riktig måte....

Les artikkelen »
Forklaring: Koble til ved hjelp av TCP 443

OVPN-klienten har en funksjonalitet kalt Koble ved hjelp av TCP 443, noe som betyr at tilkoblingen til våre servere vil bruke TCP som protokoll og 443 som portnummer. Standardinnstillingen er UDP og p...

Les artikkelen »
Kontroller at killswitch fungerer som tiltenkt

For å bekrefte at killswitch fungerer som den skal, kan du simulere en situasjon der killswitch skal aktiveres. Du kan gjøre dette på følgende måte: Windows: Start OVPNKoble til en serverÅpne Oppgave...

Les artikkelen »
Tilbakestill killswitch

Hvis du mangler Internett-tilkobling enten mens du bruker OVPN-skrivebordsklienten, eller etterpå, er det mulig at killswitch har låst seg selv. Det er tre måter å tilbakestille killswitch: Start klie...

Les artikkelen »
Forklaring: Send anonyme bruksdata

Denne funksjonen ble lagt til i versjon 1.1.6 og er som standard deaktivert. For å forbedre klienten sender denne innstillingen anonyme bruksdata for at vi skal kunne fange feil og unntak raskere. Hv...

Les artikkelen »
Fungerer klienten på Ubuntu 17.04?

Ubuntu 17.04 introduserte mange endringer. Som et resultat fungerer EVPN-klienten ikke riktig på Ubuntu 17.04. Skrivebordsklienten krever Ubuntu 18.04 eller nyere. ...

Les artikkelen »
Forklaring: IPv6

Med OVPN kan du tunnelere dataene dine over både IPv4 og IPv6. Vær oppmerksom på at enkelte enheter ikke har støtte for IPv6, noe som betyr at forbindelsen din kan mislykkes med IPv6 aktivert på konto...

Les artikkelen »
Forklaring: Start ved oppstart

OVPN-desktop-klienten har funksjonalitet som kan startes automatisk når datamaskinen starter opp. Desktop-klienten vil sjekke i to minutter under oppstart om det er internettforbindelse, og deretter s...

Les artikkelen »
Forklaring: Killswitch mislyktes

The OVPN-klienten har en innebygd killswitch som automatisk blokkerer Internett-tilkoblingen din i tilfelle lekkasjer. Hvis du er koblet til klienten og du kan se et gult lys sammen med teksten failed...

Les artikkelen »
Forklaring: Komprimering

Komprimering kan øke internetthastigheten din, og OVPN støtter den derfor. Det er imidlertid noen sikkerhetsproblemer med å ha komprimering aktivert og besøke nettsteder over HTTP. Du kan aktivere/de...

Les artikkelen »
Forklaring: Aktiver varslinger

OVPNs skrivebordsklient kan vise varsler basert på hendelser som oppstår. Det varsler kan handle om hendelser som tilkoblinger, frakoblinger eller hvis killswitch aktiveres. Det er mulig å aktivere/...

Les artikkelen »
Forklaring: Aktiver støtte for høy oppløsning

OVPNs stasjonære klient har støtte for skjermer som er av retina og høy DPI-kvalitet. Støtten med høy oppløsning er aktivert som standard. Hvis zoom er aktivert på datamaskinen, kan det imidlertid væ...

Les artikkelen »
Eldre klienter

I noen tilfeller støtter ikke vår klient eldre operativsystemer. For å bruke vår klient på disse systemene må du installere en eldre versjon av klienten. Disse finner du her: MacOS/OS X OS X 10.11.6 (...

Les artikkelen »
Forklaring: Aktiver strømmetjenester

Strømmetjenester som Netflix og Hulu blir ofte tvunget av opphavsrettsinnehavere til å blokkere VPN-tjenester og bare gjøre innhold synlig fra bestemte regioner. Med OVPN kan du omgå disse blokkeringe...

Les artikkelen »
Forklaring: bruk sterkeste kryptering

OVPNs stasjonære klient har en funksjon som heter Bruk sterkeste kryptering, som er aktivert som standard. Innstillingen kontrollerer hvilken krypteringsalgoritme som brukes til VPN-tunnelen. Hvis ak...

Les artikkelen »
Forklaring: Legg ved logger og diagnostiske data

Inkluderer klientlogger og diagnostiske data med supportbilletten. Loggene og diagnostisk informasjon inneholder versjonsnummeret til klienten du bruker, enten du kobler til noen tilleggstjenester, sa...

Les artikkelen »
Bruk anbefalt krypteringspakke

OpenVPN presenterer en ny krypteringspakke kalt ChaCha20-Poly1305. ChaCha20-Poly1305 er en strømkryptering (sammenlignet med AES som er en blokkryptering) og gir dermed bedre ytelse for enheter som ik...

Les artikkelen »
Forklaring: Wintun

VPN-tilkoblinger som OpenVPN og WireGuard bruker virtuelle nettverkskort for å opprette en forbindelse. Den brukes til å etablere en bro mellom to forskjellige nettverk, som tillater kommunikasjon mel...

Les artikkelen »