matomo

Best deal of the year - get 77% off our 2-year plan for Black Friday! Get Deal
Frakoblet
  • FAQ
  • Klient

Klient

Forklaring: Killswitch

OVPN-klienten har en funksjonalitet som kalles Killswitch, som garanterer at ingen trafikk blir ukryptert hvis du skal - når som helst - miste forbindelsen til OVPN. Hvis tilkobling...

Les artikkelen
Forklaring: Forebygge DNS-lekkasjer

The OVPN-klienten har en funksjonalitet for å sikre at ingen DNS-lekkasjer oppstår. Klienten endrer innstillingene for alle tilgjengelige nettverkskort på enheten slik at datamaskinen bruker OVPNs DNS...

Les artikkelen
Forklaring: koble til OVPN når klienten starter

Vår OVPN-klient har en funksjonalitet for å koble til OVPN direkte når klienten startes. Dermed må du ikke manuelt velge å koble til ved oppstart av klienten. Den automatiske tilkoblingen kan aktive...

Les artikkelen
Forklaring: Vis detaljert melding ved tilkobling

OVPN-klienten har en funksjonalitet for å vise en detaljert melding når du er koblet til klienten. Denne funksjonaliteten kan aktiveres/deaktiveres fra kategorien Innstillinger i klienten. Hvis du er ...

Les artikkelen
Forklaring: Minimer til systemstatusfeltet

ET-OVPN-klienten har en funksjonalitet som minimerer klienten til systemstatusfeltet. Dette betyr at hvis du minimerer klienten, vil den fortsette å kjøre og være tilgjengelig som et lite ikon i syste...

Les artikkelen
Jeg har fornyet abonnementet/tillegget, men kan ikke se det i klienten.

Hvis du har fornyet abonnementet eller kjøpt et tillegg mens klienten kjørte, må du lukke og starte klienten på nytt for at fornyelsen skal aktiveres på riktig måte....

Les artikkelen
Forklaring: Koble til ved hjelp av TCP 443

OVPN-klienten har en funksjonalitet kalt Koble ved hjelp av TCP 443, noe som betyr at tilkoblingen til våre servere vil bruke TCP som protokoll og 443 som portnummer. Standardinnstillingen er UDP og p...

Les artikkelen
Kontroller at killswitch fungerer som tiltenkt

For å bekrefte at killswitch fungerer som den skal, kan du simulere en situasjon der killswitch skal aktiveres. Du kan gjøre dette på følgende måte: Windows: Start OVPNKoble til en serverÅpne Oppgave...

Les artikkelen
Tilbakestill killswitch

Hvis du mangler Internett-tilkobling enten mens du bruker OVPN-skrivebordsklienten, eller etterpå, er det mulig at killswitch har låst seg selv. Det er tre måter å tilbakestille killswitch: Start klie...

Les artikkelen
Forklaring: Send anonyme bruksdata

Denne funksjonen ble lagt til i versjon 1.1.6 og er som standard deaktivert. For å forbedre klienten sender denne innstillingen anonyme bruksdata for at vi skal kunne fange feil og unntak raskere. Hv...

Les artikkelen
Fungerer klienten på Ubuntu 17.04?

Ubuntu 17.04 introduserte mange endringer. Som et resultat fungerer EVPN-klienten ikke riktig på Ubuntu 17.04. Skrivebordsklienten krever Ubuntu 18.04 eller nyere. ...

Les artikkelen
Forklaring: IPv6

Med OVPN kan du tunnelere dataene dine over både IPv4 og IPv6. Vær oppmerksom på at enkelte enheter ikke har støtte for IPv6, noe som betyr at forbindelsen din kan mislykkes med IPv6 aktivert på konto...

Les artikkelen
Forklaring: Start ved oppstart

OVPN-desktop-klienten har funksjonalitet som kan startes automatisk når datamaskinen starter opp. Desktop-klienten vil sjekke i to minutter under oppstart om det er internettforbindelse, og deretter s...

Les artikkelen
Forklaring: Killswitch mislyktes

The OVPN-klienten har en innebygd killswitch som automatisk blokkerer Internett-tilkoblingen din i tilfelle lekkasjer. Hvis du er koblet til klienten og du kan se et gult lys sammen med teksten failed...

Les artikkelen
Forklaring: Komprimering

Komprimering kan øke internetthastigheten din, og OVPN støtter den derfor. Det er imidlertid noen sikkerhetsproblemer med å ha komprimering aktivert og besøke nettsteder over HTTP. Du kan aktivere/de...

Les artikkelen
Forklaring: Aktiver varslinger

OVPNs skrivebordsklient kan vise varsler basert på hendelser som oppstår. Det varsler kan handle om hendelser som tilkoblinger, frakoblinger eller hvis killswitch aktiveres. Det er mulig å aktivere/...

Les artikkelen
Eldre klienter

I noen tilfeller støtter ikke vår klient eldre operativsystemer. For å bruke vår klient på disse systemene må du installere en eldre versjon av klienten. Disse finner du her: MacOS/OS X OS X 10.11.6 (...

Les artikkelen
Forklaring: bruk sterkeste kryptering

OVPNs stasjonære klient har en funksjon som heter Bruk sterkeste kryptering, som er aktivert som standard. Innstillingen kontrollerer hvilken krypteringsalgoritme som brukes til VPN-tunnelen. Hvis ak...

Les artikkelen
Forklaring: Legg ved logger og diagnostiske data

Inkluderer klientlogger og diagnostiske data med supportbilletten. Loggene og diagnostisk informasjon inneholder versjonsnummeret til klienten du bruker, enten du kobler til noen tilleggstjenester, sa...

Les artikkelen
Bruk anbefalt krypteringspakke

OpenVPN presenterer en ny krypteringspakke kalt ChaCha20-Poly1305. ChaCha20-Poly1305 er en strømkryptering (sammenlignet med AES som er en blokkryptering) og gir dermed bedre ytelse for enheter som ik...

Les artikkelen
Forklaring: Wintun

VPN-tilkoblinger som OpenVPN og WireGuard bruker virtuelle nettverkskort for å opprette en forbindelse. Den brukes til å etablere en bro mellom to forskjellige nettverk, som tillater kommunikasjon mel...

Les artikkelen
Forklaring: Motta betaoppdateringer

If you embrace change, brave the depths, and always want the latest technology, then our beta program is for you. With this option enabled, you'll always receive updates and security fixes before ever...

Les artikkelen
Koble til med WireGuard

For å koble til med WireGuard i skrivebordsklienten, klikk på Tannhjul-ikonet og deretter Tilkobling-ikonet. Du vil bli presentert med en haug med innstillinger for VPN-tilkoblingen, bytt alternativet...

Les artikkelen
Koble til med OpenVPN

To connect using OpenVPN in the client, click on the Cogwheel icon and then the Connection icon. You'll be presented with a bunch of settings for the VPN connection, toggle the option Connect using Op...

Les artikkelen
Forklaring: MTU

Denne innstillingen slår på eller av den manuelle konfigurasjonen av MTU-verdien. Hvis den er deaktivert, kan du angi en egendefinert verdi. Maksimal overføringsenhet (MTU) definerer den største størr...

Les artikkelen
Desktop: Regenerate every

Unlike OpenVPN, WireGuard use key pairs to authenticate to VPN servers. To alleviate some potential privacy issues with WireGuard's implementation of key pairs, our desktop application automatically...

Les artikkelen
Explanation: Start minimized

This option controls whether the client should launch minimized. With the option enabled, the client will start minimized and you have to open it from the task bar to make view it and select a server....

Les artikkelen
Forklaring: Blokker LAN

Dette alternativet styrer om du skal ha tilgang til LAN. Med alternativet aktivert vil all tilgang til det lokale nettverket unntatt til gatewayen bli blokkert, både til og fra enheten din. Dette er g...

Les artikkelen