matomo

Best deal of the year - get 77% off our 2-year plan for Black Friday! Get Deal
Frakoblet

DNS-lekkasje mens du bruker Firefox

Firefox har en funksjon som tvinger alle DNS-oppslag til å finne sted over forhåndsdefinerte DNS-servere over HTTPS (kalt DNS over HTTPS). Med denne funksjonen aktivert bruker Firefox Cloudflare DNS-servere som standard.

Hvis du vil unngå å bruke Cloudflares DNS-servere og i stedet bruke OVPN-leverte DNS-servere mens du er koblet til OVPN, må du deaktivere denne funksjonen i Firefox. Du kan gjøre dette ved å følge disse trinnene:

  1. Åpne Alternativer i Firefox
  2. På bunnen under Generelt, finn Nettverksinnstillinger
  3. Trykk Innstillinger under Nettverksinnstillinger (ligger ved siden av Konfigurerer hvordan Firefox kobles til Internett)
  4. Fjern markering Muliggjør DNS over HTTPS