matomo

Sommertilbud - Spar :penger + gratis OVPN-t-skjorte når du kjøper abonnement for tre år
Frakoblet

Feilsøking

Windows: Midlertidig mappe (--tmp-dir) mislykkes med '_file path_': Ingen slik fil eller katalog

Denne feilen oppstår når brukernavnet for Windows-kontoen inneholder spesielle eller uvanlige tegn, for eksempel russiske tegn. Løsninger Kansle din nåværende OpenVPN-versjon. Last ned den nyeste Open...

Les artikkelen »
Mac: IPv6 fungerer ikke

Du kan sjekke om IPv6-adressen fungerer ved å gå til dette nettstedet. Hvis siden lastes inn og du ser noe sånt som 2a02:1610:1002:1000::1005, fungerer IPv6 som den skal for deg, og du trenger ikke å...

Les artikkelen »
Jeg opplever lave Internett-hastigheter når jeg er koblet til OVPN

Før feilsøking, prøv å koble deg til TCP 443, da dette kan løse problemer med lav Internett-hastighet i noen situasjoner. Denne artikkelen er dedikert til å forklare hva du kan gjøre hvis du opplever ...

Les artikkelen »
Mac: Kan ikke tilordne forespurt adresse (kode = 49)

Kan ikke tilordne forespurt adresse (kode = 49) er en feil i macOS og ikke et problem med OVPN selv. Det er to måter å løse dette problemet på. Den første er enklere som du bare må starte datamaskine...

Les artikkelen »
Windows: Feil: Når du bruker --tun-ipv6, hvis du har mer enn én TAP Windows-adapter ...

Denne feilen oppstår når TAP Windows-kortet ikke fungerer, eller når du har flere kort installert på system. Løsning Avinstaller TAP Windows på datamaskinen. Last ned TAP Windows fra OpenVPN.net og g...

Les artikkelen »
Skype henger når jeg bruker den når den er koblet til OVPN

Hvis Skype henger under tale- eller videosamtaler når du er koblet til OVPN, er det en måte å fikse det på. Du kan velge porten som Skype skal bruke for innkommende tilkoblinger. Mac OS X Åpne en por...

Les artikkelen »
Hvordan fikser jeg en DNS-lekkasje?

Når du besøker dashbordet på OVPN, vil du se om du har en DNS-lekkasje eller ikke. Du kan også bruke DNS-lekkasjetest å sjekke om du har lekkasjer. IPv4: 46.227.67.134192.165.9.158 IPv6: 2a07:a...

Les artikkelen »
Ifconfig inet6 mislyktes: eksternt program avsluttet med feilstatus: 1

Denne feilen oppstår vanligvis bare på rutere. Kodelinjene over og under feilmeldingen omtrent slik ut: unknown daemon.notice openvpn[1666]: /sbin/ifconfig tun11 add 2a03:8600:1003:301:313b:3842:f0e3...

Les artikkelen »
Initialiseringssekvens fullført med feil (se http://openvpn.net/faq.html#dhcpclients)

Denne feilen oppstår vanligvis hvis du har et modem i stedet for en ruter, eller hvis du bruker en broforbindelse. Denne feilen oppstår hovedsakelig på Windows-systemer. Linjene før og etter feilmeldi...

Les artikkelen »
Mac: Advarsel – Etter at du har koblet til OVPN, virker det som om internett ikke lenger er tilgjengelig

Denne feilen oppstår på grunn av en feil i Tunnelblick. Forbindelsen til OVPN fungerer egentlig bra. Den eksterne IP-adressen din er endret, og all trafikken din er kryptert. Feilen ser i stedet omtr...

Les artikkelen »
Windows: problem: netsh-kommandoen mislyktes: returnerte feilkode 1

Denne feilen kan oppstå av flere årsaker. Det første du bør gjøre er å sørge for at du kjører OVPN som administrator. Du kan gjøre dette ved å høyreklikke på OpenVPN-ikonet og velge Kjør som adminis...

Les artikkelen »
Kan ikke nå et bestemt nettsted

Den vanligste årsaken til dette problemet er at nettstedet du prøver å nå har blokkert noen av våre IP-adresser. Du kan vanligvis omgå dette problemet ved å koble til via en annen serverplassering....

Les artikkelen »
Windows: Dårlig gjennomstrømming

Hvis du har problemer med ekstremt lav gjennomstrømning i Windows, kan det skyldes problemer med nyere versjoner av TAP-kortet. Hvis det er tilfelle, kan du prøve følgende:1. Åpne Enhetsbehandling2. F...

Les artikkelen »
Tilbakestill DNS-innstillinger

Hvis du har internettforbindelse, men ikke får til å bla gjennom nettsteder, skyldes det sannsynligvis en feil i DNS-konfigurasjonen. Dette kan skje av flere grunner, men en av de vanligste årsakene e...

Les artikkelen »
Wi-Fi-signal faller når du kobler til VPN

Hvis du har en HP-datamaskin og møter et underlig problem der WiFi-signalet synker når du kobler til en VPN-server, er det meget mulig at datamaskinen din bruker en tjeneste kalt HP LAN/WLAN/WWAN...

Les artikkelen »
DNS-lekkasje mens du bruker Firefox

Firefox har en funksjon som tvinger alle DNS-oppslag til å finne sted over forhåndsdefinerte DNS-servere over HTTPS (kalt DNS over HTTPS). Med denne funksjonen aktivert bruker Firefox Cloudflare DNS-s...

Les artikkelen »
DNS-lekkasje mens du bruker OVPN-klienten for Windows

Det er noen grunner til at du kan få en DNS-lekkasje mens du bruker OVPN-klienten. En av de vanligste årsakene er at du kan bruke et program som Avast eller AVG; begge disse har en funksjon kalt Real ...

Les artikkelen »
DNS leak with Avast Antivirus

If you're experiencing DNS leaks with Avast Antivirus installed, it's possible Avast is forcing you to use their DNS servers as part of their malicious website protection. If you want to use our DNS...

Les artikkelen »
Error: Cannot start installer binary as updater

The problem is due to the file installer.dat missing from the installation folder. The easiest way to solve the problem is to delete the installation folder and then install the client again. Before y...

Les artikkelen »
Explanation: Max keys reached

To connect with WireGuard, you need a keypair. The amount of keypairs you can have is equal to the number of devices you can connect with. Our various OVPN apps and clients automatically generates key...

Les artikkelen »
OVPN daemon is not running

The OVPN Daemon is a vital part of the OVPN application, acting as a bridge through which the OVPN application and the VPN protocol can communicate. If there are issues with the OVPN Daemon, the appli...

Les artikkelen »