matomo

Feilsøking

Windows: Midlertidig mappe (--tmp-dir) mislykkes med '_file path_': Ingen slik fil eller katalog

Denne feilen oppstår når brukernavnet for Windows-kontoen inneholder spesielle eller uvanlige tegn, for eksempel russiske tegn. Løsninger Kansle din nåværende OpenVPN-versjon. Last ned den nyeste Open...

Les artikkelen »
Mac: IPv6 fungerer ikke

Du kan sjekke om IPv6-adressen fungerer ved å gå til dette nettstedet. Hvis siden lastes inn og du ser noe sånt som 2a02:1610:1002:1000::1005, fungerer IPv6 som den skal for deg, og du trenger ikke å...

Les artikkelen »
Jeg opplever lave Internett-hastigheter når jeg er koblet til OVPN

Før feilsøking, prøv å koble deg til TCP 443, da dette kan løse problemer med lav Internett-hastighet i noen situasjoner. Denne artikkelen er dedikert til å forklare hva du kan gjøre hvis du opplever ...

Les artikkelen »
Mac: Kan ikke tilordne forespurt adresse (kode = 49)

Kan ikke tilordne forespurt adresse (kode = 49) er en feil i macOS og ikke et problem med OVPN selv. Det er to måter å løse dette problemet på. Den første er enklere som du bare må starte datamaskine...

Les artikkelen »
Windows: Feil: Når du bruker --tun-ipv6, hvis du har mer enn én TAP Windows-adapter ...

Denne feilen oppstår når TAP Windows-kortet ikke fungerer, eller når du har flere kort installert på system. Løsning Avinstaller TAP Windows på datamaskinen. Last ned TAP Windows fra OpenVPN.net og g...

Les artikkelen »
Skype henger når jeg bruker den når den er koblet til OVPN

Hvis Skype henger under tale- eller videosamtaler når du er koblet til OVPN, er det en måte å fikse det på. Du kan velge porten som Skype skal bruke for innkommende tilkoblinger. Mac OS X Åpne en por...

Les artikkelen »
Hvordan fikser jeg en DNS-lekkasje?

Når du besøker dashbordet på OVPN, vil du se om du har en DNS-lekkasje eller ikke. Du kan også bruke DNS-lekkasjetest å sjekke om du har lekkasjer. IPv4: 46.227.67.134192.165.9.158 IPv6: 2a07:a...

Les artikkelen »
Ifconfig inet6 mislyktes: eksternt program avsluttet med feilstatus: 1

Denne feilen oppstår vanligvis bare på rutere. Kodelinjene over og under feilmeldingen omtrent slik ut: unknown daemon.notice openvpn[1666]: /sbin/ifconfig tun11 add 2a03:8600:1003:301:313b:3842:f0e3...

Les artikkelen »
Initialiseringssekvens fullført med feil (se http://openvpn.net/faq.html#dhcpclients)

Denne feilen oppstår vanligvis hvis du har et modem i stedet for en ruter, eller hvis du bruker en broforbindelse. Denne feilen oppstår hovedsakelig på Windows-systemer. Linjene før og etter feilmeldi...

Les artikkelen »
Mac: Advarsel – Etter at du har koblet til OVPN, virker det som om internett ikke lenger er tilgjengelig

Denne feilen oppstår på grunn av en feil i Tunnelblick. Forbindelsen til OVPN fungerer egentlig bra. Den eksterne IP-adressen din er endret, og all trafikken din er kryptert. Feilen ser i stedet omtr...

Les artikkelen »
Windows: problem: netsh-kommandoen mislyktes: returnerte feilkode 1

Denne feilen kan oppstå av flere årsaker. Det første du bør gjøre er å sørge for at du kjører OVPN som administrator. Du kan gjøre dette ved å høyreklikke på OpenVPN-ikonet og velge Kjør som adminis...

Les artikkelen »
Kan ikke nå et bestemt nettsted

Den vanligste årsaken til dette problemet er at nettstedet du prøver å nå har blokkert noen av våre IP-adresser. Du kan vanligvis omgå dette problemet ved å koble til via en annen serverplassering....

Les artikkelen »
Windows: Dårlig gjennomstrømming

Hvis du har problemer med ekstremt lav gjennomstrømning i Windows, kan det skyldes problemer med nyere versjoner av TAP-kortet. Hvis det er tilfelle, kan du prøve følgende:1. Åpne Enhetsbehandling2. F...

Les artikkelen »
Tilbakestill DNS-innstillinger

Hvis du har internettforbindelse, men ikke får til å bla gjennom nettsteder, skyldes det sannsynligvis en feil i DNS-konfigurasjonen. Dette kan skje av flere grunner, men en av de vanligste årsakene e...

Les artikkelen »
Wi-Fi-signal faller når du kobler til VPN

Hvis du har en HP-datamaskin og møter et underlig problem der WiFi-signalet synker når du kobler til en VPN-server, er det meget mulig at datamaskinen din bruker en tjeneste kalt HP LAN/WLAN/WWAN...

Les artikkelen »
DNS-lekkasje mens du bruker Firefox

Firefox har en funksjon som tvinger alle DNS-oppslag til å finne sted over forhåndsdefinerte DNS-servere over HTTPS (kalt DNS over HTTPS). Med denne funksjonen aktivert bruker Firefox Cloudflare DNS-s...

Les artikkelen »
DNS-lekkasje mens du bruker OVPN-klienten for Windows

Det er noen grunner til at du kan få en DNS-lekkasje mens du bruker OVPN-klienten. En av de vanligste årsakene er at du kan bruke et program som Avast eller AVG; begge disse har en funksjon kalt Real ...

Les artikkelen »